Tijdens de opleiding

Automatische Opening

De grindbak, of ciebel, is een met grind (gewassen kiezelsteen) gevulde cirkelvormige ondiepe kuil in de dropzone. Een parachutist zal niet alleen proberen te landen op de dropzone, maar zo mogelijk zelfs in de grindbak. De bedoeling is om landingschok tot een minimum terug te brengen. Dit was, in het verleden, een bijna noodzaak omdat je met deze koepels niet zacht kon landen. Tegenwoordig zijn de landingen met matrasvormige koepels veel zachter. 

"T"

Met 2 platen van elk 2 meter lang vormt met op de grond een letter "T" Door aan deze "T" op de grond te draaien, kan men een leerling in de lucht aangeven in welke richting hij moet vliegen.

Static Line (SL)

Static line Beginnende springers moeten eerst leren hoe ze met de parachute om moeten gaan, voordat een vrije val gemaakt mag worden. Daarom springen zij met een ‘static line’. Dat is een lijn die aan het vliegtuig wordt gekoppeld, en die de parachute uit de container trekt zodra de springer uit het vliegtuig springt.

Radiobesturing

Moderne uitvoering van een "T"

Dummy trekken

Als een beginner een aantal stabiele exits heeft gemaakt, mag hij gaan ‘dummy trekken’. Dit houdt in dat de parachutist een ripcord in zijn rig steekt, maar de parachute wel nog dmv. de static line wordt geopend. De bedoeling is dat direct na de exit het dummy ripcord getrokken wordt, en de springer daarbij stabiel in de lucht blijft hangen. Pas als dit een aantal keer goed gelukt is, mag de springer een vrije val gaan uitvoeren.

AFF

Hier gaat de leerling vanaf de allereerste sprong in vrije val. Er gaan wel twee ervaren jumpmasters mee die een veilige sprong garanderen.

Pijlhouding

Een houding die AO-leerlingen wordt aangeleerd om terug in een veilige situatie terug te komen. (die houding heeft iets weg van een vorm van een pijl)

Jumpmaster (JM)

De instructeur die daarboven de lakens uitdeelt wat jou betreft.

Vrije val

Bij de vrije val wordt de parachute niet automatisch geopend, zoals bij de static line, maar moet de parachutist zelf zijn ripcord uit zijn rig trekken. Hierna zal door een springveer een kleine parachute uit de container geschoten worden, en deze trekt de hoofdparachute uiteindelijk eruit. (Niet te verwarren met AFF)

GASP

Ground, Altitude, Secondary, Primary. Een checkup in vrije val waarbij je een referentiepunt op de grond zoekt (zodat je kan zien of je stil ligt), je hoogte afleest, en checkt of beide jumpmasters nog naast je liggen.

Circuit

Het vliegen van een circuit is het laatste gedeelte van de vlucht ter voorbereiding van de landing.

GAP

Ground, Altitude, Primary. Dit is hetzelfde als een GASP, maar hier spring je met 1 JM i.p.v. met 2